Aktualitātes

Aicinām iedzīvotājus, kuri maksāšanas paziņojumus par nekustamā īpašuma nodokli (NĪN) saņem pa pastu, pieteikties to turpmākai saņemšanai elektroniski uz  oficiālo elektronisko adresi jeb e-adresi portālā Latvija.lv vai e-pastu.
 
Maksājuma paziņojuma elektroniska saņemšana ir ērta, vienkārša un ātra! Vienlaicīgi tas ļaus novirzīt pašvaldības līdzšinējos izdevumus par paziņojumu drukāšanu un izsūtīšanu pa pastu sabiedrībai svarīgu pakalpojumu sniegšanai.
 
Lai maksājuma paziņojumus par NĪN saņemtu elektroniski, veic vienu no darbībām:
 • Izveido savu oficiālo elektronisko adresi jeb e-adresi portālā Latvija.lv. Ņem vērā, ka pēc e-adreses izveides visas iestādes arī citos jautājumos ar tevi sazināsies e-adresē, kā arī tev būs iespēja ar iestādēm saziņu turpmāk veikt e-adresē vai e-pakalpojumu lietotnēs. Iestādes zinās, ka esi izveidojis e-adresi, tāpēc pēc e-adreses izveides papildus darbības nav jāveic. No 2023. gada 1. janvāra juridiskām personām e-adreses lietošana ir obligāta!
 • www.epakalpojumi.lv sadaļā “Nekustamais īpašums” izvēlies e-pakalpojumu “E-pasta un SMS pieteikums” un piesaki paziņojumu saņemšanu par NĪN uz savu e-pastu.
 • Sagatavo iesniegumu, paraksti ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīti uz pašvaldības e-pastu.

Ūdens padeves atslēgums
 
SIA “Gulbenes Energo Serviss” informē, ka sakarā ar elektrības remontdarbiem 2023.gada 26.janvārī no plkst.13:00 līdz remontdarbu beigām tiks atslēgta ūdens padeve Jaungulbenē, Jaungulbenes pagasts. Līdz ko remontdarbi tiks pabeigti, ūdens padeve tiks atjaunota. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
SIA “Gulbenes Energo Serviss” administrācija


Gulbenes Novada Ziņām jauns izskats un mainās izdevuma piegādes kārtība pagastos
Janvāra izdevumā lasi:
 • Izsludinātas telpu nomas izsoles ražošanas/noliktavas ēkai Zaļajā ielā, Gulbenē; 
 • Pēc mēneša uz laiku pārtrauks būvdarbus Brīvības ielā, Gulbenē; 
 • Gada notikumi 2022; 
 • Zaļais tirdziņš – 21.janvārī.
Elektroniski lasāms: https://ieej.lv/gnd
 
2023.gadā pašvaldības informatīvais izdevums "Gulbenes Novada Ziņas" turpinās iznākt, taču pagastu teritorijās tas vairs netiks izplatīts ar Latvijas Pasta starpniecību.
Visas pagastu pārvaldes ir noteikušas izdevuma izplatīšanas vietas:
Jaungulbene: Jaungulbenes pagasta pārvalde, Jaungulbenes pagasta bibliotēka, veikals "Riekstiņi", veikals "Uguntiņa", veikals "Lats", PII "Pienenīte", Gulbīša pamatskola, Sveķu pamatskola, SAC "Jaungulbenes Alejas".


Pieteikšanās kārtība valsts atbalstam apkurei Gulbenes novadā  

Pieteikšanos valsts atbalstam siltumenerģijas izmaksu segšanai 2022./2023. apkures sezonai Gulbenes novadā, iedzīvotājus aicinām sākt no 1.oktobra (elektroniski e-pakalpojumu portālā www.epakalpojumi.lv).
No 3.oktobra arī klātienē pieteikumus varēs iesniegt Gulbenes novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Ābeļu ielā 2, Gulbenē un pagastu pārvaldēs.
 
Tuvojoties iesniegšanas termiņam, papildus informācija sekos!
 
Vēršam uzmanību par atbalsta periodu un pieteikuma noformēšanai nepieciešamajiem dokumentiem:
 
1. Ja apkurei izmanto malku, kurai nav maksājuma apliecinoša dokumenta, pieteikums kompensācijas saņemšanai pašvaldībā ir jāiesniedz līdz 30.11.2022.
Pieteikuma noformēšanai nepieciešams Mājokļa īpašuma vai lietošanas tiesības apliecinošs dokuments.
 
2. Ja apkurei izmanto granulas vai briketes, vai malku, tad pieteikums iesniedzams līdz 30.04.2023. 
Pieteikuma noformēšanai nepieciešamie dokumenti:
 • Mājokļa īpašuma vai lietošanas tiesības apliecinošs dokuments;
 • Maksājumu apliecinošs dokuments par koksnes granulu, koksnes brikešu vai malkas iegādi vienam mājoklim.
3. Ja apkuri nodrošina centralizētā siltumapgāde, tad atbalstu piemēros automātiski rēķinos. Atbalsta periods līdz 30.04.2023.
 
4. Ja apkurei izmanto elektroenerģiju, tad pieteikuma noformēšanas termiņš ir līdz 30.04.2023.
Pieteikuma noformēšanai nepieciešamie dokumenti:
 • Mājokļa īpašuma vai lietošanas tiesības apliecinošs dokuments;
 • Rēķins par elektroenerģiju *
* Mājsaimniecībai, kura mājokli apkurina, izmantojot elektroenerģiju, par laikposmu no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim ir tiesības saņemt valsts atbalstu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, elektroenerģijas patēriņam virs 500 kilovatstundām, bet nepārsniedzot 2000 kilovatstundas, 50 procentu apmērā no elektroenerģijas cenas, kas pārsniedz 0,160 euro par kilovatstundu bez pievienotās vērtības nodokļa, bet ne vairāk kā 0,100 euro par kilovatstundu bez pievienotās vērtības nodokļa.
 
Ar pilnu likuma “Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likums” redakciju ar integrētiem grozījumiem var iepazīties Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likums (likumi.lv)

Gulbenes novada pašvaldība, 19.08.2022.


Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) informē, ka šā gada 28.jūnijā laika periodā no plkst.10:00 līdz plkst. 10:20 visā Latvijā valstī uz trim minūtēm tiks iedarbinātas trauksmes sirēnas, lai pārbaudītu valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas ieslēgšanas kārību un tās darbību, kā arī, lai konstatētu bojājumus vai traucējumus trauksmes sirēnu darbībā un to skaņas signāla dzirdamībā.
Šajā dienā iedzīvotājiem nav pamata uztraukties, un nekāda turpmākā rīcība nav nepieciešama, jo tā ir kārtējā trauksmes sirēnu pārbaude. VUGD atgādina, ka gadījumos, ja iedzīvotāji iepriekš nav brīdināti par sirēnu pārbaudi, izdzirdot trauksmes sirēnu signālu, iedzīvotājiem jāieslēdz televizori un radioaparāti vai citas ierīces, piemēram, mobilo telefonu radiouztvērēji, informācijas saņemšanai par to ieslēgšanas iemeslu un nepieciešamo rīcību.
Trauksmes sirēnas ir paredzētas iedzīvotāju ātrai brīdināšanai gadījumos, kad notikusi dabas vai tehnogēna katastrofa, vai arī pastāv to draudi. Gadījumā, ja trauksmes sirēnu pārbaudes laikā tās nedzirdat, nesatraucieties, jo ārkārtas situācijās tiks izmantoti arī citi apziņošanas veidi, piemēram, informācijas nodošana pa skaļruņiem. 

SIA “Pilsētvides serviss” uzsākt dalīti vāktu tekstila atkritumu pieņemšanu
 
SIA "Pilsētvides serviss" sākot ar 2022.gada 1.aprīli uzsāks dalīti vākta tekstila atkritumu pieņemšanu Gulbenes Eko laukumā, 1. Maija ielā 6.
 
Eko laukuma apmeklējumu, lūgums, iepriekš pieteikt, zvanot uz tālruni nr.22015456. Laukuma darbinieks sniegs sīkāku informāciju par tekstila nodošanas iespējām un izskaidros, ko drīkst ievietot tekstila konteinerā.
 
Vairāk informācijas ŠEIT

No 1.aprīļa Gulbenes novadā būs vienādi ūdensaimniecības pakalpojumu tarifi
 
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinājusi jaunus SIA “Gulbenes nami” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus. No 2022.gada 1.aprīļa Gulbenes novadā ūdensapgādes pakalpojumu tarifs būs 1,37 EUR/m3, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 1,92 EUR/m3.
 
Šobrīd dažādās Gulbenes novada teritorijās tiek piemēroti atšķirīgi ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi un maksas. Salīdzinot ar spēkā esošajiem tarifiem un maksām, jaunie tarifi būs augstāki. Attiecīgi katrā teritorijā tarifu pieaugums ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem kopā būs atšķirīgs, sākot no 0,41 EUR/m3 līdz 0,98 EUR/m3.
 
SIA “Gulbenes nami” tarifa izmaiņas saistītas ar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas zonas būtisku paplašināšanos un saimnieciskās darbības izmaksu pieaugumu. Gulbenes pilsētā spēkā esošie ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi un Gulbenes novadā apstiprinātās pašvaldības maksas nesedz ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas izmaksas.
 
“SIA “Gulbenes nami” samērā īsā laika periodā, proti, trīs gados, ir pārņēmusi ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu visā Gulbenes novadā un apzinājusi primāri risināmās problēmas 2022.gadā – sakārtot ūdens ražošanas un notekūdeņu attīrīšanas un pārsūknēšanas sistēmas. Kā nākamo uzdevumu definējusi ūdensapgādes un kanalizācijas inženiertīklu sakārtošanu, pēc iespējas mazinot ūdens zudumu un infiltrāta apjomu,” norāda SPRK Ūdenssaimniecības, depozīta sistēmas un atkritumu departamenta direktore Agnese Kozlovska.
 
Līdz 2017.gadam Gulbenes novadā ūdenssaimniecības pakalpojumus sniedza SIA “ALBA”, SIA “Gulbenes nami” un pagastu pārvaldes. Kopš tā laika Gulbenes novada pašvaldība pakāpeniski nodeva ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu SIA “Gulbenes nami”. Savukārt 2021.gada janvārī tika pabeigts reorganizācijas process, kura rezultātā SIA “Gulbenes nami” tika pievienota SIA “ALBA”. Līdz ar to SIA “Gulbenes nami” ūdensapgādes pakalpojumus tagad sniedz 1728 lietotājiem (ūdens ievadu skaits) trīsdesmit sistēmās un kanalizācijas pakalpojumus – 1114 lietotājiem (notekūdeņu izvadu skaits) divdesmit piecās sistēmās. Kopējais ūdensapgādes inženiertīklu garums ir 125 km, un kopējais kanalizācijas inženiertīklu garums – 97 km.
 
SIA “Gulbenes nami” pilno tarifu projektu SPRK izvērtēšanai iesniedza 2021.gada 14.jūlijā. Tarifa izvērtēšanas laikā SPRK vairākkārt lūdza papildu informāciju, ko arī uzņēmums regulāri sniedza. Š.g. 11.feburārī tika iesniegts precizēts tarifu projekts un tā izvērtēšanai nepieciešamā papildu informācija un pamatojošie dokumenti. Tarifu projekta precizējumi ūdensapgādes pakalpojumu tarifu palielināja par 0,15 EUR/m³ un kanalizācijas pakalpojumu tarifu – par 0,17 EUR/m³–, salīdzinot ar vērtēšanai sākotnēji iesniegto.
 
Precizētajā tarifu projektā, salīdzinot ar sākotnēji iesniegto, būtiskākās izmaiņas bija četrās izmaksu pozīcijās – tika precizēts tarifos iekļaujamais pamatlīdzekļu nolietojums, ko tostarp ietekmēja Gulbenes novada pašvaldības 2021.gadā veiktais ieguldījums uzņēmuma pamatkapitālā, tika ņemta vērā pieaugusī iepirktās elektroenerģijas cena un degvielas cenas, kā arī tika precizēts plānotais iegādājamo komercuzskaites mēraparātu skaits.
 
SPRK, izvērtējot tarifu projektu un to veidojošo izmaksu pamatojumu, secināja, ka tarifi ir pamatoti un aprēķināti tādā apmērā, lai segtu SIA “Gulbenes nami” ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas. Priekšlikumi un ieteikumi par iesniegto tarifu projektu ne SIA “Gulbenes nami”, ne SPRK netika saņemti.
 
Plašāk ar ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem citās Latvijas pilsētās var iepazīties SPRK interaktīvajā kartē, kur pieejams arī detalizētāks SIA “Gulbenes nami” jauno tarifu izklāsts.
SPRK tarifus apstiprina bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ir neatkarīga valsts iestāde, kas Latvijā uzrauga sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju (ap 600 regulēto komersantu) darbību, tirgus attīstību un rūpējas, lai iedzīvotāji saņemtu nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus par ekonomiski pamatotu cenu. SPRK regulē sabiedriskos pakalpojumus enerģētikas, ūdenssaimniecības, elektronisko sakaru, pasta, depozīta iepakojuma un sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nozarē. Plašāk www.sprk.gov.lv. 


Decembrī norisināsies nederīgo elektropreču nodošanas akcija 
Gulbenes novadā no 1. līdz 31.decembrim norisināsies akcija, kuras laikā iedzīvotāji bez maksas varēs nodot nederīgās elektropreces (neizjauktā veidā)  pagastu teritorijās un šķiroto atkritumu laukumā 1.Maija ielā 6, Gulbenē.
Nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas ir kā, piemēram,: ledusskapji, veļas un trauku mazgājamās mašīnas, elektriskās krāsniņas un radiatori, putekļu sūcēji, datori, monitori, televizori, radioaparāti, urbjmašīnas, mobilie tālruņi un citas iekārtas.
Nododot šos priekšmetus,  iedzīvotāji ne vien atbrīvo savu mājokli no nederīgām lietām, bet arī saudzē dabu, jo elektriskās un elektroniskās iekārtas ir videi kaitīgie atkritumi, ko nedrīkst mest sadzīves atkritumu konteineros. Šīs iekārtas satur sastāvdaļas, kas, nonākot vidē vai saskarē ar cilvēku, var būt ļoti kaitīgas.Iesaisties jaunā Gulbenes novada zīmola izstrādē – aizpildi aptaujas anketu!
Lai uzlabotu Gulbenes novada tēlu atbilstoši mūsdienu tendencēm, nostiprinātu novada atpazīstamību Latvijas un starptautiskā kontekstā, popularizētu novada teritoriju un pakalpojumus kā produktu, veicinātu viesu un iedzīvotāju pieaugumu novadā, piesaistītu investīcijas un palielinātu iedzīvotāju lepnumu par savu novadu, Gulbenes novada pašvaldība ir uzsākusi jauna Gulbenes novada zīmola izstrādi. Šajā procesā ļoti būtiska ir arī sabiedrības iesaiste un līdzdalība, tāpēc aicinām līdz 2021.gada 30.novembrim aizpildīt aptaujas anketu, kas palīdzēs noskaidrot jūsu viedokli par Gulbenes novadu un ieskicēt jaunā zīmola iespējamos attīstības virzienus. Aptaujas anketa pieejama ŠEIT.
 
Aptauju drukātā veidā no 15.novembra var aizpildīt un iesniegt visās Gulbenes novada bibliotēkās vai Gulbenes novada valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā Gulbenē, Ābeļu ielā 2. Aptauja ir anonīma, iegūtie rezultāti tiks izmantoti un publicēti apkopotā veidā. Aptaujas aizpildīšanas laiks: ~10-15 minūtes.
 
Reklāmas aģentūra “Bounce” jau veic esošās situācijas analīzi un novērtējumu, kas kalpos par pamatu Gulbenes novada zīmola vizuālās identitātes pamata koncepta un zīmola dizaina grāmatas, kā arī zīmolvedības un mārketinga komunikācijas stratēģijas izstrādē. Šāds apjomīgs darbs attiecībā uz Gulbenes novada zīmolu un mārketinga komunikācijas stratēģiju tiek veikts pirmo reizi. Vienots novada zīmols ir viens no svarīgākajiem priekšnosacījumiem novada publiskā tēla veidošanā un atpazīstamības veicināšanā. Rezultātā mēs, Gulbenes novada sabiedrība, būsim nodefinējuši savas vērtības, kas palīdzēs visai pasaulei stāstīt mūsu stāstu. Taču, kāds tas būs, un kā mēs to stāstīsim, to noskaidrosim darba gaitā. Vairākas pilsētas un novadi Latvijā jau ir izstrādājuši savus zīmolus un mārketinga stratēģijas, kas savu efektivitāti novada vai pilsētas atpazīstamības veicināšanā ir attaisnojušas.
 
“Tas ir apsveicami, ka pašvaldības strādā pie sava tēla veidošanas. Novadiem ir jāspēj būt konkurētspējīgiem, palielinot gan iedzīvotāju lojalitāti, gan piesaistot investorus un viesus,” uzsver reklāmas aģentūras Bounce vadītāja Gita Cīrule-Ostvalde.
 
Darbs pie Gulbenes novada izpētes vēl turpinās, un tās rezultātus plašāk plānots prezentēt decembrī, savukārt gala rezultāts un jaunā zīmola prezentācija plānota 2022.gada vasarā.
 
Gunta Krevica,
Gulbenes novada pašvaldības
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Aicina reģistrēt decentralizēto kanalizāciju
 
 
Saskaņā ar saistošiem noteikumiem “Par decentralizētas kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un uzskaites kārtību Gulbenes pilsētā un Gulbenes novada ciemu teritorijās” decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam ir pienākums sniegt informāciju pašvaldībai, aizpildot  iesnieguma veidlapu, kas pieejama gan katrā pagasta pārvaldē, gan Gulbenes klientu apkalpošanas centrā, gan www.gulbene.lv sadaļā “Veidlapas”. Ja dokuments tiek iesniegts  elektroniski, sūtot uz e-pastu dome@gulbene.lv, to nepieciešams parakstīt ar elektronisko parakstu. 
 
Vairāk informācijas: Dace Kurša, Gulbenes novada pašvaldības vides pārvaldības speciāliste, t. 64473252.
 
UZMANĪBU! Ņemot vērā Ministru kabineta rīkojuma Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 5.13.2.punktu, Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra pakalpojumi un pašvaldības pakalpojumi pilsētā un pagastos klātienē ir pieejami arī bez sadarbspējīga sertifikāta individuāli vai vienas mājsaimniecības ietvaros, nodrošinot, ka pakalpojuma sniegšanas telpā neatrodas citas personas, izņemot pakalpojuma sniedzēju.
 
ATGĀDINĀM! No šī gada oktobra Pašvaldības policija ir uzsākusi kontroli par saistošo noteikumu pārkāpumiem decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites jomā. Informējam, ka par saistošo noteikumu pārkāpšanu tiek piemērots brīdinājums vai naudas sods fiziskām personām no 10 līdz 150 euro, savukārt, juridiskām personām līdz 1400 euro!
 
Gulbenes novada teritorijas, uz kurām attiecas saistošie noteikumi
Gulbenes pilsēta; Beļavas pagasts: Beļavas ciems, Letes ciems, Ozolkalna ciems, Pilskalna ciems, Svelberģa ciems; Daukstu pagasts: Daukstu ciems, Staru ciems; Druvienas pagasts: Druvienas ciems; Galgauskas pagasts: Galgauskas ciems, Rimstavas ciems; Jaungulbenes pagasts: Gulbīša ciems, Jaungulbenes ciems; Lejasciema pagasts: Lejasciema ciems, Sinoles ciems; Litenes pagasts: Litenes ciems; Lizuma pagasts: Lizuma ciems, Velēnas ciems; Līgo pagasts: Līgo ciems; Rankas pagasts: Rankas ciems, Rēveļu ciems, Gaujasrēveļu ciems; Stāmerienas pagasts: Stāmerienas ciems, Kalnienas ciems, Vecstāmerienas ciems; Stradu pagasts: Ceļmalu ciems, Margu ciems, Stradu ciems, Stāķu ciems, Šķieneru ciems; Tirzas pagasts: Tirzas ciems.
Gulbenes novada pašvaldība

Aicinām iepazīties ar savas mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmi 2022.gadam
 
Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvalde (turpmāk – Pārvalde) informē, ka, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi”, Pārvalde ir sastādījusi dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmi un aprēķinājusi maksu par mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu 2022.gadam.
 
Aprēķins attiecas tikai uz daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām, kurās dzīvokļu īpašnieki nav dzīvojamo māju pārņēmuši savā pārvaldībā un mājas atrodas Gulbenes novada pašvaldības uzskaitē.
 
Ar pārvaldīšanas maksas aprēķinu projektu 2022.gadam dzīvokļu īpašnieki var iepazīties Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvaldē sākot no 2021.gada 15.oktobra.
 
Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvalde


Uzmanību! 
Mežos visā Latvijā ir augsta ugunsbīstamība! Nesmēķējiet un nekuriniet ugunskurus mežos un to tuvumā, nebrauciet ar motocikliem un kvadricikliem ārpus ceļiem! Ugunsgrēks var sākties no vismazākās dzirksteles, radot apdraudējumu iedzīvotājiem un zaudējumus mežu īpašniekiem.
 
Pamanot meža ugunsgrēku, nekavējoties zvaniet uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112 un pēc iespējas precīzāk norādiet notikuma vietu!
 
Iedzīvotāju ievērībai! Gadījumā, kad jūsu apdzīvotās vietas tuvumā izcēlies meža vai kūdras purva ugunsgrēks, lai izvairītos no dūmu un to smakas iekļūšanas mājokļos, aizveriet logus un noslēdziet ventilāciju! Aicinām izvairīties no uzturēšanas piedūmotajā vidē un nedoties uz notikuma vietu!
 
Situācijās, kad ugunsgrēka izplatīšanās apdraud mājas vai apdzīvotas vietas, var tikt uzsākta iedzīvotāju evakuācija, par kuras nepieciešamību klātienē informēs dienestu pārstāvji.

 

Nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņš pārcelts uz 2021.gada 15.novembri
Gulbenes novada pašvaldība informē, ka nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņi, kas tika norādīti maksāšanas paziņojumos, no 2021.gada 31.marta, 17.maija un 16.augusta tiek pārcelti uz 2021.gada 15.novembri.
 
Saskaņā ar šo lēmumu, visām  fiziskajām un juridiskajām personām līdz pēdējam nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņam, kas šogad ir 15.novembris, netiks aprēķināta nokavējuma nauda  par likumā noteikto ceturkšņa samaksas termiņu kavējumiem.
 
Lēmums neattiecas uz iepriekšējo gadu nesamaksātajiem nodokļa parādiem, par kuriem turpināsies nokavējuma naudas aprēķināšana likumā noteiktajā apmērā 0,05 % par katru nokavēto dienu no parāda pamatsummas.
 
Lēmums pieņemts 2021.gada 25.februāra Gulbenes novada domes sēdē, pamatojoties uz Latvijas Republikā izsludināto ārkārtējo situāciju un uz Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 5.panta pirmo teikumu.
 
Plašāka informācija par nekustamā īpašuma nodokli un atvieglojumu piemērošanu Gulbenes novada pašvaldībā pieejama ŠEIT.
Gulbenes novada pašvaldība

Noteikti transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumi
 
Sakarā ar slikto ceļa stāvokli no 2021.gada 2.marta Jaungulbenes pagasta pašvaldības autoceļu izmantošanā ir noteikti ierobežojumi uz nenoteiktu laiku*:
 
Autoceļa nosaukums
Ceļa numurs
Garums
Ierobežojuma veids
Kaipi-Liede
8-7
1,10 km
Kravas automobiļiem virs 10 (desmit) tonnām braukt aizliegts
Vecais Madonas ceļš
8-20
1,20 km
Kravas automobiļiem virs 10 (desmit) tonnām braukt aizliegts
 
Sakarā ar slikto ceļa stāvokli no 2021.gada 26.februāra Jaungulbenes pagasta pašvaldības autoceļu izmantošanā ir noteikti ierobežojumi uz nenoteiktu laiku*:
 
Autoceļa nosaukums
Ceļa numurs
Garums
Ierobežojuma veids
Internāts-Gobas
8-33
0,40 km
Kravas automobiļiem virs 5 (piecām) tonnām braukt aizliegts
Ušuru ceļš-Jaungulbene
8-14
3,02 km
Kravas automobiļiem virs 10 (desmit) tonnām braukt aizliegts
*Iestājoties labvēlīgiem klimatiskajiem apstākļiem, ierobežojumi tiks atcelti.

SIA “Pilsētvides serviss” aicina pieteikties
rēķinu saņemšanai e-pastā
Cienījamie iedzīvotāji! Ja vēl joprojām turpināt saņemt rēķinus pa pastu, tad aicinām pieteikties to saņemšanai e-pastā, kas ir ātrāks, drošāks un dabai draudzīgāks veids. Tā ietaupīsiet ne tikai dabas resursus, bet arī savus līdzekļus, jo rēķinu saņemšana elektroniski ir bez maksas.
Pieteikties elektroniskajiem rēķiniem varat, sūtot e-pastu, kurā norādīts Jūsu vēlamais e-pasts rēķinu saņemšanai, uz adresi gulbene@pilsetvide.lv vai zvaniet tel.25666837.
 
Būsim dabai draudzīgi!
SIA "Pilsētvides serviss"

Svarīga informācija par norēķinu iespējām
 
Lai nodrošinātu Gulbenes novada iedzīvotājiem plašākas norēķinu iespējas, Gulbenes novada pašvaldības izrakstītos rēķinus, tajā skaitā maksājuma paziņojumus par nekustamā īpašuma nodokli, var apmaksāt veikalu tīkla „Maxima“ veikalu kasēs. Apmaksu var veikt “Maxima” veikalu kasēs, uzrādot rēķinu vai maksājuma paziņojumu ar svītrkodu. Norēķinus iespējams veikt ar bankas karti vai skaidrā naudā. Sakarā ar epidemioloģisko situāciju valstī, būsim atbildīgi viens pret otru, iepērkoties veikalos.

Noteikti transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumi 
  
Sakarā ar slikto ceļa stāvokli no 2020.gada 21.oktobra Jaungulbenes pagasta pašvaldības autoceļu izmantošanā ir noteikts ierobežojums uz nenoteiktu laiku*:
 
Autoceļa nosaukums
Ceļa numurs
Garums
Ierobežojuma veids
Gulbītis-Lapaiņi
8-16
0,99 km
Kravas automobiļiem virs 10 (desmit) tonnām braukt aizliegts
Vārpiņu iela
 
0,52 km
Kravas automobiļiem virs 10 (desmit) tonnām braukt aizliegts

*Iestājoties labvēlīgiem klimatiskajiem apstākļiem, ierobežojumi tiks atcelti.

Labo darbu nedēļa Gulbīša pamatskolā
 
5. oktobris - skolēnu sveiciens skolotājiem Skolotāju dienā.
Skolēnu pašpārvalde patstāvīgi bija sagatavojuši apsveikumus ar katram skolotājam veltītiem labajiem vārdiem un vēlējumiem, dziesmu, sarūpējuši (paši cepuši) cienastu tējas galdam. Skolēniem izdevās pārsteigt skolotājus svētkos.
 

7. - 9. oktobris - ziedojumi dzīvnieku patversmei "Astes un ūsas" Alūksnē.
Barību, smiltis, segas suņiem un kaķiem ziedoja gan lielie, gan mazie skolēni, gan skolotāji, bet pienākums saziedoto nogādāt patversmē tika uzticēts 2. un 3. klases skolēniem. Patversmē skolēni pārliecinājās, ka katrs ziedojums šai vietai ir ļoti nozīmīgs.
Sirsnīgs paldies ziedotājiem: skolēniem Stellai Anastasijai, Oliveram, Enijai Emīlijai, Vitai, Raivo, Matīsam, Kristiānam, Zintai, Patrīcijai, Jānim Č, Kristeram P., Kristapam, Samantai, Dinijai, Laurai, Niklāvam Raulam, Kerolainei, Sonorai, Evelīnai P., Amandai V., Kitijai, Gitai Jasmīnai, skolotājām - Sarmītei, Marutai, Mārītei, Tijai un Intai!
Labais vairo labo!

 


 

Atgādinājums par decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrēšanu
 
Atgādinām, ka līdz 2020. gada 31.decembrim jāsniedz ziņas par nekustamā īpašumā esošo decentralizēto kanalizācijas sistēmu (septiķis, krājtvertne vai bioloģisko attīrīšanas iekārta – DCKS), iesniedzot pirmreizējo reģistrācijas iesniegumu Gulbenes novada pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļai.
Gulbenes novada pašvaldība 2019.gada 31.janvārī  pieņēma saistošos noteikumus Nr.3 “Par decentralizētas kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un uzskaites kārtību Gulbenes pilsētā un Gulbenes novada ciemu teritorijās”, kuros noteikta reģistrēšanās kārtība.
Iesniegumu var lejupielādēt šeit - PDF vai WORD, drukātā formātā tas ir pieejams arī Gulbenes novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Ābeļu iela 2, Gulbene), Gulbenes pilsētas un pagastu pārvaldēs. 

Pēc šādām rekomendācijām strādās Jaungulbenes doktorāts
 
Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas stāvokli ģimenes ārsta prakses darbā tiek veiktas izmaiņas, lai nodrošinātu to, ka:
 • Ģimenes ārsta prakses sniegtie pakalpojumi pēc iespējas maksimāli tiek veikti attālināti.
 • Pacientu aprūpe hronisku slimību gadījumā tiek nodrošināta attālināti. Konsultācijas un recepšu medikamentu pagarināšana tiek veiktas pēc iespējas tikai telefoniski.
 • Akūtas saslimšanas gadījumā pacientam telefoniski jāsazinās ar praksi un jāvienojas par tālāko rīcību.
 • Pacienti pēc iespējas tiek apkalpoti tikai pēc iepriekšējā pieraksta, iepriekš izvērtējot prakses apmeklējuma nepieciešamību.
 • Ierašanās praksē ir atļauta tikai norādītajā pieraksta laikā.
 • Nepieciešamības gadījumā pacientu uz konsultāciju drīkst pavadīt tikai viena persona.
 • Profilaktiskās apskates un plānveida izmeklējumi pēc iespējas tiek pārcelti uz vēlāku laiku.
 • Apmeklējot praksi, pacientiem obligāti jāievēro ārstniecības personu norādījumi.
 
Prakses tālrunis 64470152, ģimenes ārsta tel.29221156PII “Pienenīte” aktivitātes rudenī:

 • sportiskā Tēvu diena kopā ar vecākiem,
 • 20.septembra rītā piedalījāmies Olimpiskās dienas rīta vingrošanā,
 • sagaidot rudens saulgriežus, ar vecāku un skolotāju atbalstu, tapa krāšņi rudens ziedu paklāji.
 

Valsts ugundzēsības un glābšanas dienests informē


Paziņojums par izmaiņām nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā Gulbenes novadā no 2019. gada 1.janvāra
SIA “Pilsētvides serviss” informē, ka atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumam ar 2019. gada 1.janvāri stāsies spēkā jauns sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs atkritumu poligonā SIA “AP Kaudzītes”, kā rezultātā paaugstināsies kopējā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa. 
 
Informācija par Poligona tarifa izmaiņām ir pieejama interneta vietnē:
 
Šīs izmaiņas ir saistošas gan SIA “Pilsētvides serviss” kā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas operatoram, gan arī visiem atkritumu radītājiem un valdītājiem, ņemot vērā, ka saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 16.panta pirmās daļas 2.punktu sadzīves atkritumu sākotnējam radītājam vai valdītājam ir pienākums segt visas izmaksas, kas saistītas ar viņa radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. 
Poligona tarifa izmaiņu ietekmē attiecīgi mainās arī nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apmērs. Ievērojot iepriekš minēto, SIA “Pilsētvides serviss” informē, ka, sākot ar 2019.gada 1.janvāri nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa Gulbenes novadā ir noteikta 14,98 EUR/m3 (ar PVN 21%), iepriekšējo 14,39 EUR/m3 (ar PVN 21%) vietā. 
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Klientu apkalpošanas daļu elektroniski gulbene@pilsetvide.lv, pa tālruni 64495050 vai 25749599.

 Noslēdzies Gulbīša pamatskolas jauniešu grupas
“Mēs – Gulbītim” projekts "Atpūtas laukuma bērniem, pusaudžiem izveidošana"
Gulbīša pamatskolas radoša, darboties griboša jauniešu grupa „Mēs -  Gulbītim” iesaistījās biedrības „SATEKA” mazo projektu konkursā, lai realizētu sen  lolotu sapni, par atpūtas/rotaļu laukuma izveidi Gulbīša pamatskolas teritorijā, kur pavadīt brīvo laiku svaigā gaisā uz kādu laiku aizmirstot savu mobilo telefonu.  
Ar biedrības „SATEKA” finansiālo atbalstu un projekta īstenošanas darbībā iesaistot skolēnus, skolas tehniskos darbiniekus, vecākus, mājturības skolotāju tika uzsākts ceļš uz mērķi: izveidot atpūtas/rotaļu laukumu aktīvai un lietderīgai brīvā laika pavadīšanai bērniem un pusaudžiem. Projekta realizācijā tika iesaistīts arī Jaungulbenes pagasta pārvaldes vadītājs Aleksandrs Vasiļjevs, kurš atbalstīja ideju un sagādāja nepieciešamos kokmateriālus. Savu palīdzīgo roku  neliedza vietējais uzņēmējs, Gulbīša skolas absolvents Jānis Gangnuss, kurš izgatavoja šūpoles (šūpuļkrēslu).
Projekta īstenošanas pasākums  bija unikāls process, kura laikā draudzīgi un aktīvi skolas saimnieka Jura Šteinbrika vadībā darbojās 5. – 9.klases  zēni, 6.,9.klases meitenes. Skolēni mizoja, pulēja, krāsoja šūpolēm nepieciešamos kokmateriālus, zīmēja uz asfalta spēles.  Kopīgi strādājot, pašu spēkiem laukumā uzstādīts kustīgais līdzsvara baļķis, šūpoles/šūpuļkrēsls, kustīgo baļķīšu taka, zig zag soliņš, līdzsvara šūpoles, uz asfalta uzzīmētas spēles „Klasītes” un „Twister”.
Sasniegtais rezultāts ikvienam projektā iesaistītajam skolēnam sniedza gandarījumu par savu ieguldīto darbu, tas radīja lielāku atbildības sajūtu par kopīgi izveidoto objektu saudzēšanu un uzturēšanu kārtībā. 
   
30.maijā atpūtas/rotaļu laukuma atklāšanā visi skolēni bija priecīgi par paveikto. Tika pasniegtas skolas direktores sarūpētās pateicības dāvanas skolēniem par ieguldīto darbu. Vislielāko paldies pelnījis skolas saimnieks, kurš koordinēja darbus, sagādāja nepieciešamos materiālus un daudzas darba stundas pavadīja iekārtojot atpūtas laukumu. Jaungulbenes pagasta pārvaldes vadītājs visus klātesošos mudināja novērtēt ieguldīto darbu un saudzēt izveidotos objektus. Atklājot laukumu, tika griezta lenta.
Atpūtas laukuma nepieciešamība ir sevi attaisnojusi ar uzviju, jo tas ir apmeklēts ne tikai skolas dienās, bet arī brīvdienās un vakaros, kad tur labprāt atpūšas Gulbīša ciema māju bērni.
 Liels paldies Gulbīša pamatskolas direktorei Sarmītei Puriņai par ieguldīto, darbu,  laiku, atbalstu projekta realizēšanā un biedrībai “SATEKA” par doto iespēju piedalīties mazo projektu konkursā un finansiālo atbalstu (468 EUR) mūsu idejas realizēšanā.
 
I. Saulīte, projekta vadītāja


Noslēdzies Rijas kalna labiekārtošanas projekts

 
 
Ir noslēdzies Lauku atbalsts dienesta 2016.gada septembrī apstiprinātais Gulbenes novada domes projekts “Rijas kalns – vieta latviešu darba tikuma godināšanai”, Nr.16-07-AL05-A019.2202-000007.
Projekta ietvaros izveidota svētku svinēšanas vieta Jaungulbenes pagastā, labiekārtota teritorija, pa celiņu tīklu nodrošināta ērta pārvietošanās gan personām ar kustību traucējumiem, gan vecāka gada gājuma cilvēkiem, ģimenēm ar bērniem. Teritorijā izvietoti soliņi un atkritumu urnas pie taciņām, ugunskura vieta, uzstādītas šūpoles, soliņi - sēžamkubi. Apzaļumošanai izmantoti vairāku seno latviešu sētā sastopamo tradicionālo augu mūsdienu šķirnes.
Būvdarbus veica SIA “Ambergold”, būvuzraudzību – SIA “Sistēmeksperts”, autoruzraudzību SIA “Marten Projekti”.
Projekts īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.
Projekta kopējās izmaksas ir 32481,45 EUR, no tām 22500,00 EUR Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums un 9981,45 EUR pašvaldības līdzfinansējums.
Elīna Strode
Projektu vadītāja
Gulbenes novada dome

Jaungulbenes pagasta Rijas kalnā notiek būvniecības darbi

Lauku atbalsta dienests 2016.gada septembrī apstiprināja Gulbenes novada domes projektu “Rijas kalns – vieta latviešu darba tikuma godināšanai”, iesnieguma Nr.16-07-AL05-A019.2202-000007.
Šobrīd Rijas kalnā notiek aktīvi būvniecības darbi – tiek rakta esošā grunts celiņu tīkla izbūvei, bruģēta ugunskura vieta, gatavota augsne graudaugu sējumu platībām.
Būvdarbus veic SIA “Ambergold”, būvuzraudzību – SIA „Sistēmeksperts”, autoruzraudzību – ar SIA „Marten Projekti”.
Rijas kalna atklāšanas pasākums plānots 2017.gada 5.augustā, sākot no plkst.15.00. Pasākuma apmeklētājiem visa vakara garumā būs iespēja vērot dažādas aktivitātes, gan arī pašiem tajās piedalīties. Būs gan mājražotāju tirdziņš, gan riteņbraukšanas sacensības, gan Jaungulbenes amatierteātra “Kuriozs” izrāde – Tamāra Gabe “Kristāla kurpīte”. Vakara noslēgumā paredzēts dziedošo jaungulbeniešu koncerts “Es dziedāšu par…” un vakara balle kopā ar grupu “Jauns un traks”.
Projekta kopējās izmaksas ir 32481,45 EUR, no tām 22500,00 EUR Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums un 9981,45 EUR pašvaldības līdzfinansējums.
Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.
Aleksandrs Vasiļjevs
Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta
pārvaldes vadītājs

Mācībās izzina Liedes kalnus un attīra Liedes upi

 
No 27.-29.jūnijam Gulbenes novada Jaungulbenes pagastā norisinājās mācības „Liedes brīnums”, kas apvienoja 25 vides entuziastus no Gulbenes, Strenču, Jaunpiebalgas un Madonas novadiem. 3 dienu laikā norisinājās interaktīvas nodarbības par bioloģisko daudzveidību, interesantiem ģeomorfoloģiskiem veidojumiem un mazo upju ekosistēmām. Mācību laikā dalībnieki devās pārgājienā uz Liedes kalniem, kā arī hidrobiologa Andra Urtāna vadībā attīrīja Liedes upi no sanesumiem. Attīrot upes krastu, tika atrasts arī sens robežakmens, kura vēsturisko piederību šobrīd vēl noskaidro Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija.
„Liedes brīnums” ir viena no biedrības „Dēms” realizētā projekta „Kuš! Zāle aug!” aktivitātēm, kas aicina izzināt bioloģisko daudzveidību un mums apkārt esošās dabas vērtības, kā arī ikdienā pārvietoties un atpūsties aktīvi un dabai draudzīgi.
Projektu finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds un Gulbenes novada dome. Projekta partneri ir Gaujas fonds, biedrība „Kalsnavas jaunieši”, Strenču novada vidusskola, biedrība „Vidzemes dabas skola”, Lejasciema jauniešu centrs „Pulss” un Gulbenes novada jauniešu centrs „Bāze”.
Ar Liedes upes tīrīšanu var iepazīties LTV1 sižetā:
 
Ilze Vanaga,
projekta "Kuš! Zāle aug!" koordinatore

"Valoda uz trotuāra"

13. maijā, Jura Alunāna 185. dzimšanas dienā, Gulbīša vidusskolā tika svinēta Valsts valodas diena ar devīzi “Valoda uz trotuāra”.  Ar krāsainiem krītiņiem skolas pagalmā 4. -9. klases skolēni rakstīja latviešu literatūras citātus un aforismus.

I. Dārzniece
latviešu val. un literatūras skolotāja

Uz Briseli pēc šokolādes
Š.g. 2.maijā 9.klase sākumskolas skolēniem organizēja spēli “Uz Briseli pēc šokolādes”, kas veltīta Eiropas dienai, ES 60.gadadienai (9.maijs).
Spēles gaitā skolēni devās aizraujošā ceļojumā pa Lietuvu, Poliju, Čehiju, Vāciju, Nīderlandi un nonāca saldajā galamērķī – Beļģijas galvaspilsētā Briselē, kas tiek dēvēta par “šokolādes galvaspilsētu”. Ceļā viņus sagaidīja visdažādākie piedzīvojumi, viņi paveica noderīgus darbus un iepazina Eiropas Savienības valstis. Uzvarēja tas, kurš savāca visvairāk žetonu (kūciņu).
Sarmīte Puriņa,
Gulbīša vidusskolas direktore


Gulbīša vidusskolā viesojās Izraēlas vēstniece Latvijā
22. februārī skolā viesojās Izraēlas vēstniece Latvijā Lironne Bar-Sadē.
Vēstniece tikās ar 7. – 9. klases skolēniem. Tikšanās laikā vēstniece stāstīja par Izraēlu:  tās ģeogrāfisko novietojumu, laika apstākļiem, iedzīvotājiem, tradīcijām, tautsaimniecību, sadzīvi, izglītību.
Lielu izbrīnu skolēnos radīja fakts, ka Izraēla ir 3 reizes mazāka kā Latvija, bet iedzīvotāju skaits gandrīz 5 reizes lielāks.
Sarunas gaitā skolēni uzdeva sev interesējošus jautājumus vēstniecei. Noskaidroja, ka mācību gads Izraēlā arī sākas 1.septembrī, ka vasaras brīvlaiks ir jūlijā un augustā, bet ir garākas brīvdienas mācību laikā. Uzzināja, cik un kādas rakstu zīmes ir ebreju alfabētā, kā raksta ivritā, ka vissvarīgākie svētki Izraēlā ir Lieldienas.
Vēstniece skolas kolektīvam uzdāvināja grāmatas: R. Orens “Plastilīna noslēpumi”, M. Nirs Izraēla a la carte, F. Mihelsone “Es izdzīvoju Rumbulā”.
                                                                                    Skolas direktore S. Puriņa

Latvijas dzimšanas dienai veltīta stunda
“Latvija gadalaikos”
Kas ir viens gads mūsu mūžā? Tās ir 365 dienas: darbadienas, brīvdienas un svētku dienas. Tas ir kā aplis. Kad viens aplis beidzas, sākas nākamais.
Arī Latvijai ir savs laika aplis no 18.novembra, tieši 12 mēneši, līdz nākamajam 18.novembri. Latvijas gada apli caur gadalaikiem savos domrakstos centās izstaigāt un citiem parādīt 5., 7., 8., 9.klases skolēni.
No skolēnu domrakstu tekstiem tapa pasākuma scenārijs. Tekstus, papildinot ar atbilstošiem attēliem, veidojās foto stāsts “Latvija gadalaikos”.
Sarmīte Puriņa,
Gulbīša vidusskolas direktore

Patriotu mēnesis Jaungulbenes pagasta bibliotēkā
 
“Tikai tas, kas savu tēvu zemi pazīst, var to patiesi mīlēt”.
Šie Kronvaldu Ata viedie vārdi kalpoja par moto mūsu bibliotēkas organizētajām aktivitātēm, sagaidot Latvijas dzimšanas 98.gadskārtu.
Valsts svētku noskaņās Jaungulbenes pagasta bibliotēka rīkoja viktorīnu senioriem “Esmu dzimis Latvijā” un erudīcijas konkursu skolēniem “Latvija, es Tevi pazīstu!”.
9.novembrī atbildot uz mūsu iepriekš sagatavotajiem jautājumiem, pārbaudīt zināšanas par savu pagastu, novadu un Latviju laipni aicinājām pagasta seniorus. Kā pēc pasākuma apliecināja paši tās dalībnieki: “Šī bija patīkama iespēja gan atsvaidzināt jau zināmo, gan iegūt jaunu, noderīgu informāciju”.
Pašā svētku priekšvakarā viesojāmies Gulbīša vidusskolā, kur 1.-5.klašu skolēniem organizējām erudīcijas konkursu “Latvija, es Tevi pazīstu!”. Sadalījušies četrās komandās bērni centās rast pareizās atbildes uz 25 atšķirīgiem jautājumiem gan par mūsu dzimtenes vēsturi, gan ģeogrāfiju, gan kultūru, utt. Punkti tika skaitīti par katru pareizo atbildi uz jautājumu, un, lai uzvarētu konkursā, to skaits katrai komandai bija jāsavāc pēc iespējas lielāks. Iepriecināja, ka skolēni ir ļoti zinoši par savu dzimto zemi, par ko pārliecinājāmies apkopojot rezultātus. Vairāk bildes Šeit
 
 
 
Dzidra Rudzīte,
Jaungulbenes pagasta bibliotēkas vadītāja

Informācija par dalītajiem atkritumiem