Tautas nams

Jaungulbenes tautas nams
 

 
Vadītāja: Sarmīte Zdanovska
Adrese: “Kokles”, Gulbītis, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420
Mobilais tālrunis: 28359700
e-pasts: sarmite.zdanovska@gulbene.lv
 
1887.gadā uzceltais Jaungulbenes Dziedāšanas biedrības nams, šobrīd Jaungulbenes tautas nams vēl aizvien pulcē pagasta iedzīvotājus gan ikdienā, gan svētku dienās. Tautas namā cenšamies radīt piemērotus apstākļus gan apmeklētājiem, gan pašdarbniekiem un viesmāksliniekiem. Skatītāju zāle ar 150 vietām piemērota gan koncertiem, gan cita veida atpūtas pasākumu organizēšanai. To iespējams arī izīrēt. Tautas nama telpās regulāri notiek arī Gulbīša vidusskolas pašdarbības kolektīvu mēģinājumi, koncerti un cita veida pasākumi.
 
Pašdarbības kolektīvi Jaungulbenē:
 
 
Folkgrupa "Dadzes"
Vadītāja: Inta Zellīte
Mēģinājumi: trešdienās 1700 tautas namā
 
 
Sieviešu koris “Liede”
Vadītāja: Baiba Ozoliņa
Mēģinājumi: trešdienās 1900 tautas namā
 
 
Senioru ansamblis “Kamenes”
Vadītāja: Māra Mezīte
Mēģinājumi: otrdienās 1730 tautas namā
 
 
Amatierteātris “Kuriozs”
Vadītāja, režisore: Sarmīte Zdanovska
Mēģinājumi: otrdienās 1900 tautas namā
 
 
 
Bērnu popgrupa “Dzērvenes”
Vadītāja: Inta Zellīte
Mēģinājumi: otrdienās 1500 tautas namā