Pārvalde

 
 
Gulbenes novada
Jaungulbenes pagasta pārvalde
 
Adrese: "Gulbīts", Gulbītis, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420
Tālrunis: 64497616
e-pasts: jaungulbene@gulbene.lv

 

 
Darba laiks : 
Pirmdiena
800 – 1215; 1300 - 1700
Otrdiena
800 – 1215; 1300 - 1700
Trešdiena
800 – 1215; 1300 - 1700
Ceturtdiena
800 – 1215; 1300 - 1700
Piektdiena
800 – 1200; 1300 - 1600
 * darba dienas ilgums pirms svētku dienām, saskaņā ar Darba likuma 135.pantuun Gulbenes novada domes 2011.gada 29.decembra Noteikumu Nr.9 “Gulbenes novada domes, domes administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” 11.1.1.punktu, tiek saīsināts par divām stundām.
 
Kases darba laiks:
Pirmdiena
1000 - 1200
Ceturtdiena
1400 - 1600
Otrdiena
1400 - 1600
Piektdiena
nestrādā
Trešdiena
0900 - 1100
Sestdiena, Svētdiena
brīvs
 
Pārvaldes vadītājs Aleksandrs Vasiļjevs iedzīvotājus pieņem:
Pirmdienā       1000 - 1200; 1300 - 1600