Pārvalde

 
 
Gulbenes novada
Jaungulbenes pagasta pārvalde
 
Reģistrācijas Nr.40900015450
Adrese: "Gulbīts", Gulbītis, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420
Tālrunis: 64497616
e-pasts: jaungulbene@gulbene.lv
 

 

 
 
Darba laiks : 
Pirmdiena
800 – 1215; 1300 - 1700
Otrdiena
800 – 1215; 1300 - 1700
Trešdiena
800 – 1215; 1300 - 1700
Ceturtdiena
800 – 1215; 1300 - 1700
Piektdiena
800 – 1200; 1300 - 1600
 * darba dienas ilgums pirms svētku dienām, saskaņā ar Darba likuma 135.pantu un Gulbenes novada pašvaldības 2022.gada 30.jūnija iekšējā normatīvā akta Nr.GND/IEK/2022/16 “Gulbenes novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” 8.punktu, tiek saīsināts par divām stundām.
 
Kases darba laiks:
Pirmdiena
1000 - 1200
Ceturtdiena
1400 - 1600
Otrdiena
1400 - 1600
Piektdiena
nestrādā
Trešdiena
0900 - 1100
Sestdiena, Svētdiena
brīvs
 
Pārvaldes vadītājs Aleksandrs Vasiļjevs iedzīvotājus pieņem:
Pirmdienā       1000 - 1200; 1300 - 1600