Kontakti

Amats
Vārds Uzvārds
Tālrunis
e-pasts
Pārvaldes vadītājs
Aleksandrs Vasiļjevs
29199153
aleksandrs.vasiljevs@gulbene.lv
Lietvede
Dita Laure
64497616
20287399
jaungulbene@gulbene.lv
Grāmatvedības uzskaitvede
Ilona Deksne
64497617
26682512
ilona.deksne@jaungulbene.lv
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis
Jānis Trulis
26400743
jaungulbene@gulbene.lv
Sporta darba organizators
Aivars Blauvs
29337488
aivars.blauvs@gulbene.lv
Sociālā darbiniece
Indra Caune
26401109
indra.caune@gulbenesdome.lv
Bāriņtiesas locekle
Inese Čude
26113766
inese.cude@gulbene.lv
Tautas nama vadītāja
Sarmīte Supe 
28359700
jaungulbene@inbox.lv
Bibliotēkas vadītāja
Dzidra Rudzīte
25725922
jaungulbenes.biblioteka@gulbene.lv