Komunālā saimniecība

Par ūdensaimniecības pakalpojumiem
 
SIA "Gulbenes nami" informē, ka ar 2022.gada 1.aprīli spēkā stāsies jaunie Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātie ūdensaimniecības pakalpojumu tarifi Gulbenes novadā.
Ar 2022.gada 1.aprīlī juridiskām un fiziskām personām Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta Jaungulbenes ciemā, Gulbīša ciemā un apdzīvotā vietā Agrumi par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem būs jāveic norēķini atbilstoši šādām maksām:
 • Maksa par ūdensapgādes pakalpojumiem – 1,37 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa);
 • Maksa par kanalizācijas pakalpojumiem – 1,92 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa).

Maksa par ūdensapgādes pakalpojumiem un maksa par kanalizācijas pakalpojumiem ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli atbilstoši likumā “Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktām nodokļa likmēm.


Par siltumenerģijas pakalpojumu maksas izmaiņām

Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvalde informē, ka Gulbenes novada domes 2023.gada 30.marta sēdē tika pieņemts lēmums Nr.GND/2023/342 “Par Gulbenes novada pašvaldības iestāžu sniegto siltumenerģijas apgādes maksas pakalpojumu apstiprināšanu” (protokols Nr.4, 128.p.), ar kuru tika noteikta siltumenerģijas maksa telpu apkurei.
Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvalde informē, ka ar 2023.gada 1.aprīli Gulbenes novada Jaungulbenes pagastā par siltumenerģijas pakalpojumiem būs jāveic norēķini atbilstoši šādām maksām:
 • Siltumenerģija telpu apkurei Gulbenes novada Jaungulbenes pagastā fiziskām personām – 150,02 EUR/MWh (bez pievienotās vērtības nodokļa).*
 • Siltumenerģija telpu apkurei Gulbenes novada Jaungulbenes pagastā juridiskām personām – 150,02 EUR/MWh (bez pievienotās vērtības nodokļa).
*Piemēro pievienotās vērtības nodokļa samazināto likmi saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 42.panta divpadsmito daļu.

Cienījamie Gulbenes novada iedzīvotāji!

2019.gada 1.jūlijā SIA „Pilsētvides serviss”, pamatojoties uz atklāta konkursa „Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšana Gulbenes novada teritorijā”, Id. Nr. GND2019/19, ir noslēgusi līgumu ar Gulbenes novada pašvaldību par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Gulbenes novadā.

Sākot ar 2022.gada 16.janvāri nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa Gulbenes novadā ir noteikta 27,70 EUR/m3 (t.sk. PVN 21%), savukārt lielgabarīta atkritumu apsaimniekošanas maksa ir noteikta 200,04 EUR/t (t.sk. PVN 21%).

Atkritumu izvešana
 
Jaungulbenes pagastā atkritumu konteineru izvešanas dienas noteiktas katra mēneša 1., 3. un 4. ceturtdienā.

Šķiroto atkritumu konteineru izvešana:
 • PET un kartons - katru ceturtdienu;
 • stikls - katra mēneša 2. ceturtdienā.
 
Līgumu slēgšana
 
Par atkritumu izvešanu iedzīvotājiem ir jānoslēdz līgums ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, kas apkalpo novada teritoriju.
Līgumu slēgšana ar SIA "Pilsētvides serviss" Gulbenes novadā turpinās, un tos ir iespējams noslēgt:
 • aizpildot elektronisko pieteikumu: http://www.pilsetvide.lv/#!pieteikums/u6wx9;
 • SIA „Pilsētvides serviss” Gulbenes filiālē, Brīvības ielā 87c, darba dienās no plkst. 800 līdz 1700, pusdienu pārtraukums no plkst. 1200 līdz 1300.
 
Maksāšanas kārtība
 
Rēķinu par pakalpojumu iedzīvotāji var apmaksāt:
 1. Izmantojot internetbanku:
Banka
Bankas kods
Bankas konts
Nordea Bank AB Latvijas filiāle
NDEALV2X
LV70NDEA0000083605338
A/S „DNB banka”
RIKOLV2X
LV96RIKO0002013078565
AS „Swedbank”
HABALV22
LV02HABA0001408031721
AS „Citadele”
PARXLV22
LV07PARX0012757830001
AS "SEB banka"
UNLALV2X
LV92UNLA0050022547912
 1. AS „Latvijas pasts” nodaļās, uzrādot saņemto rēķinu;
 2. SIA „ALBA” norēķinu centrā, Rīgas ielā 36A, Gulbenē, uzrādot saņemto rēķinu.
!Veicot maksājumu, lūdzam norādīt rēķina numuru.
 

Jautājumu gadījumā, lūdzam sazināties ar SIA "Pilsētvides serviss" pa tālruni.: +371 25749599
 
SIA "Pilsētvides serviss"
Gulbenes filiāle
Brīvības iela 87c, Gulbene, LV-4401
Tālrunis.: 64495050
e-pasts: gulbene@pilsetvide.lv