Kontakti

Amats
Vārds Uzvārds
Tālrunis
e-pasts
Pārvaldes vadītājs
Aleksandrs Vasiļjevs
29199153
aleksandrs.vasiljevs@gulbene.lv
Lietvede
Dita Laure
64497616
20287399
jaungulbene@gulbene.lv
Grāmatvedības uzskaitvede
Ilona Deksne
26682512
ilona.deksne@jaungulbene.lv
Saimniecības pārzinis
Jānis Trulis
26400743
jaungulbene@gulbene.lv
Sporta darba organizators
Pāvels Veselovs
26322842
pavels.veselovs@gulbene.lv
Sociālā darbiniece
Evija Dreimane
20231336
evija.dreimane@gulbene.lv
Bāriņtiesas locekle
Inese Čude
26113766
inese.cude@gulbene.lv
Tautas nama vadītāja
Laura Jermacāne 
29191775
laura.jermacane@gulbene.lv
Bibliotēkas vadītāja
Dzidra Rudzīte
25725922
jaungulbenes.biblioteka@gulbene.lv