Komunālā saimniecība

Par ūdensaimniecības pakalpojumiem
 
Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvalde informē, ka Gulbenes novada domes 2018.gada 28.jūnija sēdē tika pieņemts lēmums “Par SIA “Gulbenes nami” sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu” (protokols Nr.12, 35.§), ar kuru tika noteikta maksa par SIA “Gulbenes nami” sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta Jaungulbenes ciemā, Gulbīša ciemā un apdzīvotā vietā Agrumi.
Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvalde informē, ka ar 2018.gada 1.novembri juridiskām un fiziskām personām Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta Jaungulbenes ciemā, Gulbīša ciemā un apdzīvotā vietā Agrumi par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem būs jāveic norēķini atbilstoši šādām maksām:
  • Maksa par ūdensapgādes pakalpojumiem – 1,61 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa);
  • Maksa par kanalizācijas pakalpojumiem – 1,27 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa).

Maksa par ūdensapgādes pakalpojumiem un maksa par kanalizācijas pakalpojumiem ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli atbilstoši likumā “Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktām nodokļa likmēm.


Par siltumenerģijas pakalpojumu maksas izmaiņām

Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvalde informē, ka Gulbenes novada pašvaldības 2019.gada 27.jūnija domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par Gulbenes novada pašvaldības iestāžu sniegto siltumenerģijas apgādes maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu” (protokols Nr.9, 40.§), ar kuru tika noteikta siltumenerģijas maksa telpu apkurei.
Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvalde informē, ka ar 2019.gada 1.oktobri Gulbenes novada Jaungulbenes pagastā par siltumenerģijas pakalpojumiem būs jāveic norēķini atbilstoši šādām maksām:
  • Siltumenerģija telpu apkurei Gulbenes novada Jaungulbenes pagastā juridiskām personām – 65,85 EUR/MWh (bez pievienotās vērtības nodokļa).


Cienījamie Gulbenes novada iedzīvotāji!

2014.gada 18.jūlijā SIA „Pilsētvides serviss”, pamatojoties uz atklāta konkursa „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”, Id. Nr. GND-2014/2, ir noslēgusi līgumu ar Gulbenes novada domi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Gulbenes novadā no 2014.gada 18.oktobra līdz 2019.gada 18.jūlijam.


Atkritumu izvešana
 
Jaungulbenes pagastā atkritumu konteineru izvešanas dienas noteiktas katra mēneša 1., 3. un 4. ceturtdienā.

Šķiroto atkritumu konteineru izvešana:
  • PET un kartons - katru ceturtdienu;
  • stikls - katra mēneša 2. ceturtdienā.
 
Līgumu slēgšana
 
Par atkritumu izvešanu iedzīvotājiem ir jānoslēdz līgums ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, kas apkalpo novada teritoriju.
Līgumu slēgšana ar SIA "Pilsētvides serviss" Gulbenes novadā turpinās, un tos ir iespējams noslēgt:
  • aizpildot elektronisko pieteikumu: http://www.pilsetvide.lv/#!pieteikums/u6wx9;
  • SIA „Pilsētvides serviss” Gulbenes filiālē, Brīvības ielā 87c, darba dienās no plkst. 800 līdz 1700, pusdienu pārtraukums no plkst. 1200 līdz 1300.
 
Maksāšanas kārtība
 
Rēķinu par pakalpojumu iedzīvotāji var apmaksāt:
  1. Izmantojot internetbanku:
Banka
Bankas kods
Bankas konts
Nordea Bank AB Latvijas filiāle
NDEALV2X
LV70NDEA0000083605338
A/S „DNB banka”
RIKOLV2X
LV96RIKO0002013078565
AS „Swedbank”
HABALV22
LV02HABA0001408031721
AS „Citadele”
PARXLV22
LV07PARX0012757830001
AS "SEB banka"
UNLALV2X
LV92UNLA0050022547912
  1. AS „Latvijas pasts” nodaļās, uzrādot saņemto rēķinu;
  2. SIA „ALBA” norēķinu centrā, Rīgas ielā 36A, Gulbenē, uzrādot saņemto rēķinu.
!Veicot maksājumu, lūdzam norādīt rēķina numuru.
 

Jautājumu gadījumā, lūdzam sazināties ar SIA "Pilsētvides serviss" pa tālruni.: +371 25749599; +371 67461592.
 
SIA "Pilsētvides serviss"
Gulbenes filiāle
Brīvības iela 87c, Gulbene, LV-4401
Tālrunis.: 64495050
e-pasts: kristine.andrejeva@pilsetvide.lv